Pinevirosu menodu

Tiroŝa lenoda galati gelote

Fālota-deloha Sikoti ŝitaheliĉi kenogi

Fālota-deloha Sikoti ŝitaheliĉi kenogi

Tiroŝa lenoda, galati gelote. Vorosa, C fagadi. Manali Sikota ŝitaheliĉa kenoga. Vorosa, fagadi nevirosa lenoda niðolenodo neviroso Tamasiko.

Ðoŝiholoĉa, Sikota ŝitaheliĉa hakenoga ŝitaheliĉa fagadi, vi menola galati. Seðoŝitaheliĉa kinoga nesamaki ðoŝitaheliĉe kitome. Haðoŝiholoĉa masati lenode, teĝi vo haðoŝiholoĉa hatelenoda ĥonesananō.

Hakita ko lenoda, pojekoso. Ku Tamasiko Tahateli jekosa fagadi. Patarō patāra ladasō tu.

Advertisements